Chúng tôi & nbsp; sử dụng cookie để cải thiện trang web https://projectvint.at/.
Bằng cách tiếp tục & nbsp; sử dụng nó, bạn & nbsp; đồng ý & nbsp; xử lý dữ liệu cá nhân theo với & nbsp; chính sách bảo mật
Tốt

Đồng đội

Andrey Eliseev
Trưởng phòng nội dung
Nikolay Shugailov
Giám đốc sáng tạo
Narek Sirakanyan
Chủ tịch Freedom Group
Anna Sarukhanyan
Cố vấn trưởng của Tổng thống
Valeria Kolomiets
Giám đốc nghiên cứu và phát triển