Narek
Sirakanyan

Chủ tịch Freedom Group

Anna
Sarukhanyan

Tư vấn trưởng của chủ tịch, giám đốc nhân sự

Stanislav
Odintsov

Главный исполнительный директор,
директор по правовым вопросам

Ksenya
Lychagina

Quản lý Project V

Anastasia
Ivko

Руководитель департамента
организации мероприятий

Roman
Krutchenko

Giám đốc
nghiên cứu và phân tích

Natalia
Bulgina

Quản lý đào tạo doanh nghiệp
Narek
Sirakanyan
Chủ tịch Freedom Group
Một nhà lãnh đạo trẻ và đầy nhiệt huyết với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và doanh nghiệp. Anh là sinh viên giỏi nhất tại McGill, trường đại học lớn nhất Canada. Năm 23 tuổi trở thành quản lý cấp cao Bây giờ tài sản của công ty là 2,5 tỷ đô la.
Anna
Sarukhanyan
Tư vấn trưởng của chủ tịch, giám đốc nhân sự
Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào đội ngũ. Tôi không chỉ tìm kiếm các chuyên gia tuyệt vời, mà tôi đang thành lập một đội ngũ có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào.
Stanislav
Odintsov
Главный исполнительный директор,
директор по правовым вопросам
Danh tiếng hoàn hảo, tuân thủ pháp luật và minh bạch trong kinh doanh của chúng tôi - đối với tôi, một luật sư chuyên nghiệp, đây là những giá trị chính của công ty.
Ksenya
Lychagina
Quản lý Project V
Đối với tôi, một dự án không chỉ là công việc, mà còn là cuộc sống mà bạn đang sống. Điều quan trọng không chỉ là yêu thương hiệu của bạn, mà còn phải làm mọi thứ để khiến người khác yêu thích nó!
Anastasia
Ivko
Руководитель департамента
организации мероприятий
Tổ chức các dự án xây dựng hình ảnh táo bạo nhất, để sau này được gọi là các sự kiện, - việc hoàn thành các nhiệm vụ đó mang lại cho tôi niềm vui.
Roman
Krutchenko
Giám đốc
nghiên cứu và phân tích
Chúng tôi nghiên cứu và phân tích số liệu thống kể để đưa ra những giải pháp tạo ưu thế cạnh tranh cho công ty.
Natalia
Bulgina
Quản lý đào tạo doanh nghiệp
Kỷ luật, tư duy sáng tạo và theo đuổi sự hoàn thiện cho phép tôi ở trong trạng thái sẵn sàng 24/7, điều mà tôi chia sẻ trong các chương trình của mình.
Một nhà lãnh đạo trẻ và đầy nhiệt huyết với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và doanh nghiệp. Anh là sinh viên giỏi nhất tại McGill, trường đại học lớn nhất Canada. Năm 23 tuổi trở thành quản lý cấp cao Bây giờ tài sản của công ty là 2,5 tỷ đô la.
Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào đội ngũ. Tôi không chỉ tìm kiếm các chuyên gia tuyệt vời, mà tôi đang thành lập một đội ngũ có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào.
Danh tiếng hoàn hảo, tuân thủ pháp luật và minh bạch trong kinh doanh của chúng tôi - đối với tôi, một luật sư chuyên nghiệp, đây là những giá trị chính của công ty.
Đối với tôi, một dự án không chỉ là công việc, mà còn là cuộc sống mà bạn đang sống. Điều quan trọng không chỉ là yêu thương hiệu của bạn, mà còn phải làm mọi thứ để khiến người khác yêu thích nó!
Tổ chức các dự án xây dựng hình ảnh táo bạo nhất, để sau này được gọi là các sự kiện, - việc hoàn thành các nhiệm vụ đó mang lại cho tôi niềm vui.
Chúng tôi nghiên cứu và phân tích số liệu thống kể để đưa ra những giải pháp tạo ưu thế cạnh tranh cho công ty.
Kỷ luật, tư duy sáng tạo và theo đuổi sự hoàn thiện cho phép tôi ở trong trạng thái sẵn sàng 24/7, điều mà tôi chia sẻ trong các chương trình của mình.