Chúng tôi & nbsp; sử dụng cookie để cải thiện trang web https://projectvint.at/.
Bằng cách tiếp tục & nbsp; sử dụng nó, bạn & nbsp; đồng ý & nbsp; xử lý dữ liệu cá nhân theo với & nbsp; chính sách bảo mật
Tốt

Truyền thống
công ty

Biến ý tưởng tuyệt vời thành hiện thực
Một công ty - một đại gia đình. Không chỉ làm việc và học tập cùng nhau, chúng ta còn tổ chức các hội thảo trực tuyến, đi du lịch và gặp mặt giao lưu tại các chuyến công tác... Thậm chí chúng ta tự tổ chức các buổi khiêu vũ và cuộc thi sắp đẹp với nhau. Chúng ta có rất nhiều ý tưởng phong phú và không lặp lại nhau - bởi vì chúng ta là những cá thể khác nhau và bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Sự kiện {năm}
2018
Blockchain 2018
2018
Energy Tour 2018
2018
Runway 2018
2019
Hội nghị Macao
2019
Runway 2019
2019
Summit Đà Nẵng
2020
F3 Tour online vào tháng 4
2020
F3 Tour online vào tháng 5
Sự kiện {năm}
2018
Blockchain 2018
2018
Energy Tour 2018
2018
Runway 2018
2019
Hội nghị Macao
2019
Runway 2019
2019
Summit Đà Nẵng
2020
F3 Tour online vào tháng 4
2020
F3 Tour online vào tháng 5
2018
Hội nghị
Blockchain 2018
2018
Energy
Tour 2018
2018
Runway
2018
2019
Hội nghị
Macao
2019
Runway
2019
2019
Summit
Đà Nẵng
2020
F3 Tour online vào tháng 4
2020
F3 Tour online vào tháng 5